Strona startowa

Władze Gminy


Burmistrz:
Paweł Zagaja
041 2345 405
gmina@nowykorczyn.pl

Z-ca Burmistrza:
Piotr Strach
041 2345 408
wicewojt@nowykorczyn.pl

Sekretarz:
Bartosz Świetnicki
041 2345 407
sekretarz@nowykorczyn.pl

Skarbnik:
Joanna Parlak
041 2345 410
skarbnik@nowykorczyn.pl