Strona startowa

Władze Gminy


BURMISTRZ:
Paweł Zagaja
41 23 45 409
burmistrz@nowykorczyn.pl

Z-ca BURMISTRZA:
Piotr Strach
41 23 45 408
wicewojt@nowykorczyn.pl

SEKRETARZ:
Józef Boduszek
41 23 45 407 
sekretarz@nowykorczyn.pl

SKARBNIK:

Joanna Parlak
41 23 45 410
skarbnik@nowykorczyn.pl