Strona startowa

Ważne telefony


Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych Oddział Południowo-Wschodni - Biuro w Kielcach
28-136 Nowy Korczyn,
Tel.: 41 3771132

Urząd Stanu Cywilnego
28-136 Nowy Korczyn, Buska 7
Tel.: 41 23 45 420

Bank Spółdzielczy w Kielcach - Oddział
28-136 Nowy Korczyn, Rzeźnicza 2
Tel.: 41 3771141

Biblioteka Publiczna Gminna
28-136 Nowy Korczyn, Partyzantów 9
Tel.: 41 3771126

Gminna Komisja ds. Zwalczania Problemów Alkoholowych
28-136 Nowy Korczyn, Krakowska 1
Tel.: 41 23 45 415


Wet-Ar - Przychodnia weterynaryjna
28-136 Nowy Korczyn, Grotnicka 69
Tel.: 41 3771014, 509303030 Fax: 41 3781019

Policja - Punkt przyjęć Dzielnicowego
28-136 Nowy Korczyn, ul. Tarnowska 5

Poczta Polska Urząd Pocztowy
28-136 Nowy Korczyn, ul. Rzeźnicza 6
Tel.: 41 3771100

Ochotnicza Straż Pożarna
28-136 Nowy Korczyn, 31
 Tel.: 41 379 90 88

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
28-136 Nowy Korczyn, Krakowska 1
Tel.: 41 377 10 65

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
28-136 Nowy Korczyn, Zaścianek 2
Tel.: 41 377 10 81