Strona startowa

Punkt Informacji Turystycznej


 punkt_informacyjny.jpg

 Punkt Informacji Turystycznej

Kontakt:
ul. Rynek 16
28 – 136 Nowy Korczyn
Tel. 511 299 988
e-mail: turystyka@nowykorczyn.pl


Główne działanie Punkt Informacji Turystycznej w Nowym Korczynieobejmuje gromadzenie i udzielanie informacji wpływającej na rozwój turystyki w regionie, promowanie gminy Nowy Korczyn oraz budowanie oferty turystycznej.

Nowy Korczyn czerpie z bogatego dziedzictwa kulturowego, dorobku kulturowego poprzednich pokoleń, który jest podstawą budowania tożsamości społeczności lokalnej. Na terenie miasta i gminy znajduje się szereg zabytków, chętnie zwiedzanych przez gości i kuracjuszy. Podejmowane są inicjatywy, które nawiązują do lokalnych tradycji kulturowych.

Punkt Informacji Turystycznej oferuje usługi w zakresie:

  • informacji osób zainteresowanych o wydarzeniach kulturalno – turystycznych w gminie Nowy Korczyn i woj. świętokrzyskim,
  • rozprowadzaniu nieodpłatnie materiałów promocyjnych,
  • przekazywaniu informacji o zabytkach, pamiątkach, Miejscach Pamięci Narodowej oraz ważnych wydarzeniach historycznych naszego regionu,
  • organizowania wycieczek po najbliższej okolicy, a także wyjazdowych do miejsc zabytkowych i sakralnych woj. świętokrzyskiego,
  • opracowywanie tras wycieczek po Ponidziu,
  • oprowadzanie grup wycieczkowych po miejscach zabytkowych naszej gminy,
  • szkolenie młodzieży szkolnej w zakresie historycznym o miejscach zabytkowych naszego regionu, jako młodych przewodników,
  • przygotowywanie prelekcji, referatów i konferencji z zakresu wiadomości o naszym regionie,
  • przygotowywanie biografii osób zasłużonych dla naszej miejscowości i regionu,
  • przeprowadzanie konkursów tematycznych związanych z najbliższym regionem.