Strona startowa

Wiadomości - Aktualności

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2023

Dodał: administrator Data: 2023-03-17 14:15:15 (czytane: 106)

Po podpisaniu umowy przez Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn z Wojewodą Świętokrzyskim w sprawie wysokości i trybu przekazywania w 2023 roku środków Funduszu Solidarnościowego, zwanego dalej „Funduszem” na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023, zwanego dalej „Programem” Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie w dniu 6 marca 2023 roku rozpoczął realizację powyższego Programu.

 godlo

W obecnej edycji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” celem jest zapewnienie dostępności do usługi asystenta tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.
Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie:
1) poprawy jakości życia osób niepełnoprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia;
2) wsparcia osób niepełnosprawnych oraz zapewnienia pomocy adekwatnej do potrzeb;
3) uczestnictwa osób niepełnosprawnych w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych lub sportowych itp.;
4) dofinansowania jednostek samorządu terytorialnego w ramach realizowanych zadań mających na celu wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych;
5) zwiększenia wsparcia asystenckiego dla niepełnosprawnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.

Gmina Nowy Korczyn  w miesiącu listopadzie 2022 r. złożyła do Wojewody Świętokrzyskiego wniosek na realizacje Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023  na łączną kwotę 1.667.547 zł.
Nadmienia się, że Gmina Nowy Korczyn realizuje powyższy Program od 2020 roku i otrzymała na realizacje powyższego Programu w 2020 r. środki finansowe w wysokości 402.502,00 zł, w 2021 r. w wysokości 1.304.325,00 zł, a w 2022 r. w wysokości 1.554 786,00 zł. i był to środki w 100%  o jakie wnioskowała. Natomiast w 2023 r. Gmina Nowy Korczyn wnioskowała o środki finansowe na realizacje Programu w wysokości 1.667.547,00 zł, a otrzymała je w wysokości 1.299.854,23 zł.

Pomimo mniejszych środków w 2023 r. udało się objąć wsparciem asystenta 50 osób niepełnosprawnych zatrudniając 25 asystentów.
Wiemy już, że wniosków o objęcie usługami asystencji osobistej w tym roku było więcej i nie wszyscy mogli z niego skorzystać.
Gmina z chwilą powstania oszczędności jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 złoży do Wojewody Świętokrzyskiego wniosek o zwiększenie ilości osób niepełnosprawnych objęciem ich usługami asystenci osobistej.
Należy nadmienić, że Gmina Nowy Korczyn jako jedyna w powiecie buskim i jako jedna z niewielu gmin województwa świętokrzyskiego będzie realizowała w 2023 roku Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” po raz czwarty z łącznym dofinansowanie Programu przez 4 lata w wysokości 4.561.467,23 zł.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” na terenie Gminy Nowy Korczyn cieszy się dużym zainteresowaniem i jest to zarazem bardzo duże wyzwanie dla pracowników tut. OPS oraz odpowiedzialność za realizację Programu na rzecz osób niepełnosprawnych ale mamy nadzieję, że dzięki naszej pracy osoby niepełnosprawne zamieszkałe na terenie naszej gminy będą mogły dzięki pomocy asystentów otrzymać wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności, brać czynny udział w funkcjonowaniu w życiu społecznym, uczestniczyć w życiu lokalnej społeczności poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy też sportowych.
Rozpowszechnienie usług asystenta zwiększa szanse osobom niepełnoprawnym na  prowadzenie bardziej samodzielnego i aktywnego życia. Tak więc nadrzędnym celem usług asystenta jest dążenie do poprawy funkcjonowania osoby niepełnosprawnej w jej środowisku, tym bardziej że w obecnie trudnych czasach jakim przyszło nam żyć każda pomoc, a w szczególności dla osób niepełnosprawnych jest pozytywnie odbierana i doceniana.


Dodaj komentarz

UWAGA!
Formularz dodawania komentarzy wymaga włączenia obsługi plikow cookies (ciasteczek), zapisywanych
i odczytywanych z Twojego urządzenia - jeśli chcesz dodać komentarz, włącz ciasteczka, odœwież stronę i spróbuj ponownie...


Nie przegap

więcej

Wydarzenia / Imprezy

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Co zrobić aby płacić mniej za ogrzewanie domu?

Poprzedni, 2022 r. ze względu na niezależną od Nas wszystkich sytuację geopolityczną, przyniósł szereg negatywnych skutków, również...