Strona startowa

Oferta Biblioteki Centrum Kultury


Biblioteka Centrum Kultury w Nowym Korczynie 

powstała na mocy połączenia Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Korczynie w dniu 1 stycznia 2021 r. Jest samorządową instytucja kultury działającą w oparciu o ustawę z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach oraz ustawę  z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Głównym obszarem działania BCK jest Miasto i Gmina Nowy Korczyn. Gmina jest typowo rolnicza, położona w otoczeniu gmin uzdrowiskowych i otulinie Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego. 

Do podstawowych zadań BCK należy popularyzacja czytelnictwa, rozbudzanie zainteresowań oraz potrzeb kulturalnych, kształtowanie wzorów aktywnego uczestnictwa w kulturze. 

Staramy się stworzyć mieszkańcom gminy możliwości korzystania z różnych form życia kulturalnego i rekreacji oraz wprowadzić  działania, które sprzyjają popularyzacji czytelnictwa oraz integracji społeczności lokalnej. 

BCK współpracuje z samorządami: gminy, powiatu, województwa, szkołami, Towarzystwem Miłośników Ziemi Korczyńskiej w Nowym Korczynie, parafiami, jednostkami OSP, Kołami Gospodyń Wiejskich, twórcami ludowymi, innymi różnymi organizacjami i stowarzyszeniami oraz WDK i domami kultury w gminach naszego województwa. Nawiązywanie i utrzymywanie współpracy z organizacjami, jak również z indywidualnymi osobami jest dla nas bardzo ważnym elementem pracy, dającym możliwości rozwoju, otwarcia na nowe pomysły i inicjatywy społeczne. Na obszarze gminy działają lokalni artyści ludowi - malarze, rzeźbiarze, koronkarki, hafciarki, twórcy plecionek ze słomy, które staramy się pokazywać i promować przy okazji okolicznościowych wydarzeń kulturalnych.

Działające na terenie gminy Koła Gospodyń Wiejskich i Stowarzyszenia biorą czynny udział w  uroczystościach organizowanych na terenie gminy, ale również reprezentują ją na zewnątrz, kultywują lokalną tożsamość i pielęgnują tradycje. Działania kulturalne są wspomagane również przez prężnie działające Towarzystwo Miłośników Ziemi Korczyńskiej w Nowym Korczynie. Nasze działania wspomaga również Orkiestra Dęta im. Jana III Sobieskiego, której powstanie datuje się na 1690 rok. Na terenie miasta znajduje się stadion sportowy na którym odbywają się cykliczne imprezy, Gminne Zawody Strażackie, rozgrywki piłki nożnej. Działa Również Klub Sportowy Wisła Nowy Korczyn.

Ważną rolę we współpracy z BCK odgrywa działalność placówek oświatowych, które poprzez swoje działania statutowe rozwijają oprócz działalności edukacyjnej również strefę kultury, rekreacji i sportu.

BCK jest również członkiem stowarzyszeń:  LOT „Moc Ponidzia” i LGD „Królewskie Ponidzie”, z którymi w ramach lokalnej współpracy działamy w sferze turystycznej i promocyjnej.

Przy BCK działa Punkt Informacji Turystycznej. Jego główne działanie obejmuje gromadzenie i udzielanie informacji wpływającej na rozwój turystyki w regionie, promowanie gminy Nowy Korczyn oraz budowanie oferty turystycznej. 

Nowy Korczyn czerpie z bogatego dziedzictwa kulturowego, dorobku kulturowego poprzednich pokoleń, który jest podstawą budowania tożsamości społeczności lokalnej. Na terenie miasta i gminy znajduje się szereg zabytków, chętnie zwiedzanych przez gości i kuracjuszy. Podejmowane są inicjatywy, które nawiązują do lokalnych tradycji kulturowych. 

Przy instytucji  działa  również Wypożyczalnia Kajaków NIDA.  Turystyka kajakowa cieszy się coraz większym zainteresowaniem a wypożyczanie kajaków i spływ rzeką Nidą stanowi ofertę aktywnego wypoczynku, do którego zachęcamy w sezonie wiosenno -letnim. 

W ciągu całego roku organizujemy wydarzenia kulturalne, edukacyjne i biblioteczne. Staramy się stworzyć taką ofertę kulturalna, aby każdy odbiorca znalazł w niej coś dla siebie. Dzieci mogą liczyć na zajęcia kreatywne, organizację zajęć feryjnych, konkursy okolicznościowe. W sali gier BCK dysponujemy grami dla młodzieży, udostępniamy stanowisko z wolnym dostępem do Internetu.  Prężnie funkcjonuje również Fitness klub. Organizujemy imprezy okolicznościowe skierowane dla społeczności lokalnej, nawiązujące do tradycji, historii i nawiązujące do bogatego dziedzictwa kulturowego Nowego Korczyna.

Biblioteka Publiczna  jest otwarta od poniedziałku do piątku od 9-17. Posiada księgozbiór ok. 13.000 woluminów. Staramy się aby był on dostosowany do potrzeb i upodobań czytelników, jak również na bieżąco go uzupełniać i aktualizować. Oprócz wypożyczania książek, można skorzystać z czytelni i wypożyczać czasopisma. Przy BCK działa Dyskusyjny Klub Książki a najmłodsi mogą założyć Kartę Małego Czytelnika i odebrać Wyprawkę Czytelniczą. Mamy również w ofercie szereg gier planszowych oraz puzzli dla najmłodszych. Współpracujemy z Wojewódzką Biblioteką Publiczną oraz Instytutem Książki. Czytelnicy mogą u nas również skorzystać ze zbiorów Biblioteki Narodowej dzięki programowi Academica.

Na bieżąco prowadzimy naszą stronę internetową oraz media społecznościowe pełniące rolę informującą i promująca wydarzenia.

Nasza strona internetowa: http://www.bck.nowykorczyn.pl

Nasz Facebook: https://www.facebook.com/Biblioteka-Centrum-Kultury-w-Nowym-Korczynie-113087626765268


Biblioteka Centrum Kultury w Nowym Korczynie

ul. Tarnowska 5

28-136 Nowy Korczyn

Tel. 413771126

NIP: 6551981304

REGON: 387837620

e-mail: bck@nowykorczyn.pl

Godziny Pracy BCK Biblioteka Centrum Kultury:


poniedziałek: 9.00-14.00
wtorek: 9.00-19.00
środa: 9.00-19.00
czwartek: 9.00-19.00
piątek: 9.00-19.00
sobota: 9.00-17.00

Punkt Informacji Turystycznej 

Rynek 16

28-136 Nowy Korczyn

Kontakt:
tel. 511299988,
e-mail: turystyka@nowykorczyn.pl


Dyrektor

Mariola Lotko

Tel. 413771126, 517856946