Strona startowa

Kultura i sport


Na poziom i jakość życia ludności znaczenie ma środowisko kulturowe,w którym przyszło jej funkcjonować. W wąskim znaczeniu przez środowisko kulturowe rozumieć należy dziedzictwo historycznej kultury materialnej. Stanowi ono istotny element tyleż niewymiernej, co istotnej konstrukcji tożsamości społeczności lokalnej, ale i – przynajmniej potencjalnie – może mieć dla tejże społeczności przełożenie na aspekty czysto materialne (np. zyski czerpane z turystyki).

Niestety na terenie gminy nie jest umiejscowiona zbyt duża liczba jednostek kulturalnych.

Na terenie gminy działa Gminny Ośrodek Kultury  oraz wymienić w tym miejscu należy jedyną funkcjonującą Gminną Bibliotekę Publiczną – z liczbą woluminów 12203 natomiast liczba czytelników  za 2014r. wynosi 408 osób, wypożyczeń -  6828, odwiedzin – 2580.

Oprócz wypożyczania książek do domu , udostępnia się książki w czytelni (działa system MAK) i czasopisma oraz udziela informacji z różnych dziedzin wiedzy.

Biblioteka nie tylko posiada dużo interesujących książek,  ale również organizuje zajęcia i konkursy dla najmłodszych czytelników m.in.:
- konkursy plastyczne
- gry planszowe
- puzzle
- wspólne czytanie i wyświetlanie bajek, także współpracuje z GOK-iem w organizacji imprez.

Dzięki takim działaniom  nasza Biblioteka staje się przyjazna i kolorowa.

Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Korczynie umożliwia korzystanie z różnych form kulturalnych dla młodzieży oraz społeczności  gminy, m.in:

-        dostęp do Internetu,
-        zajęcia nauki gry na instrumentach,
-        zajęcia gimnastyczne w Klubie Fitness,
-        nauka tańca towarzyskiego – szkoła Fitness,
-        turnieje w tenisie stołowym,
-        korzystanie z różnych gier umysłowych i sprawnościowych, jak np. szachy, warcaby,gry komputerowe.
         
Gminny Ośrodek Kultury prężnie współpracuje z placówkami oświatowymi, stowarzyszeniami  jak: Towarzystwo Miłośników Ziemi Korczyńskiej, kołami gospodyń wiejskich i innymi, wspomaga działania Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,  a także organizuje wszelkiego rodzaju imprezy kulturalno – rekreacyjne.

Są to:
-         Sobótki,
-         Kingonalia,
-         Pożegnanie Wakacji,
-         Europejskie Dni Dziedzictwa Narodowego
-         Dzień Kobiet, Dzień Dziecka.

Ponadto organizowane są przeglądy: Dorobek Artystyczny placówek oświatowych z terenu gminy Nowy Korczyn   oraz   Rejonowy Przegląd do Buskich Spotkań z Folklorem.

Działające  na terenie gminy koła gospodyń wiejskich (KGW)   biorą czynny udział w festynach rodzinnych, dożynkach m i innych uroczystościach organizowanych  nie tylko na terenie gminy. Nieoceniony jest poprzez to udział  KGW w  promowanie naszej gminy również poza jej granicami.
Przy parafii nowokorczyńskiej istnieje  Młodzieżowy Chór Kościelny – Schola .

W wielu uroczystościach gminnych, nie tylko sakralnych, czynny udział bierze  Orkiestra Dęta im. Jana III Sobieskiego, której powstanie datuje się  na rok 1690. Jest ona najstarszą działającą orkiestrą dętą w Polsce.

Na obszarze gminy działa kilku twórców ludowych, do których zaliczyć należy: malarzy, rzeźbiarza, koronkarki, hafciarki oraz wytwórcę plecionek ze słomy owsianej, których prace wystawiane są podczas imprez plenerowych, także w siedzibie GOK.

W Nowym Korczynie  znajduje się stadion sportowy, na którym odbywają się m.in. takie cykliczne imprezy jak: Gminne Zawody Strażackie oraz rozgrywki piłki nożnej kobiet i mężczyzn  prowadzone przez Świętokrzyski  Związku Piłki Nożnej.
Z działalnością sportową związane są też kluby sportowe działające na terenie gminy.
Klub Sportowy „Wisła Nowy Korczyn”  prowadzi sekcje:

-         senior,
-         junior  starszy.

Przy klubie tym istnieje również Szkółka Piłkarska „Wisełka” dla dzieci w wieku 6 – 13 lat, a jej adepci biorą czynny udział w różnego rodzaju turniejach piłkarskich na terenie województwa.

W budynku klubu znajduje się siłownia, z której chętnie korzystają osoby lubiące wysiłek niekoniecznie na świeżym powietrzu.
Działa również Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Wisła” Nowy Korczyn, prowadzący żeńską sekcję piłki nożnej.

Przy gimnazjum w Nowym Korczynie działa Szkolny Związek Sportowy, który organizuje rozgrywki międzyszkolne zgodnie z harmonogramem.

Warto zwrócić uwagę, iż wszelkie zawody sportowe cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem - nie tylko wśród dzieci i młodzieży, ale również wśród całej lokalnej społeczności. Pokazuje to jak duże  zapotrzebowanie na sport występuje wśród mieszkańców gminy.

Bardzo duży wpływ na rozwój kultury w gminie ma działalność placówek oświatowych, które poprzez realizację swoich statutowych działań stanowią wokół swojej siedziby miejscowe centra kulturalne. Na terenie gminy usytuowane są także wiejskie świetlice, w których  rozwija się działalność kulturalna i sportowo-rekreacyjna (działają w nich koła gospodyń wiejskich, odbywają się spotkania okolicznościowe,  rozgrywki w grach  zręcznościowych). Świetlice te służą również  mieszkańcom gminy jako miejsce spotkań w sprawach dotyczących  ich sołectwa.

Ogromną rolę  w promowaniu sportu i rekreacji na terenie gminy odgrywają  szkołyi ucząca w nich kadra pedagogiczna. To właśnie szkoły organizują imprezy sportowe szczebla najczęściej gminnego. Imprezy takie cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem nie tylko wśród dzieci i młodzieży, ale również wśród całej lokalnej społeczności. Pokazują one jak duże  zapotrzebowanie na sport występuje wśród mieszkańców gminy.

Szczególnym rodzajem dziedzictwa  kulturowego  jest dziedzictwo materialne stanowiące  o tożsamości społeczności lokalnej, użytkującej historyczne układy i obiekty często o unikatowych wartościach przestrzennych i architektonicznych. W gminie takim układem są obiekty kościelne.
W działalność Gminnego Ośrodka Kultury wpisuje się też Punkt Informacji Turystycznej posadowiony na nowokorczyńskim Rynku  pod nr 16. Działa on  na rzecz  mieszkańców
i turystów coraz liczniej odwiedzających naszą gminę.

Gmina Nowy Korczyn – jako typowo rolnicza, w otoczeniu gmin uzdrowiskowych
i otulinie Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego  jest czysta ekologicznie, ma niespotykaną florę, rzeki bogate w ryby, grzybne lasy, Lawendowe Pola i wiele urokliwych zakątków. Także  przebogata historia, której zabytki można spotkać w każdym  z 24 sołectw gminy zachęca do jej odwiedzania .
       
W obrębie gminy znajdują się obszary o wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych, predysponowane do tworzenia systemu przyrodniczego, które mogą przyczynić się do rozwoju agroturystyki.