Strona startowa

Wiadomości - Dla mieszkańca

Informacje dotyczący odbieranych odpadów w Gminie Nowy Korczyn

Dodał: administrator Data: 2022-01-10 09:30:52 (czytane: 2731)

Na podstawie art. 3 ust.2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz.U. z 2021 r. poz. 2151) Urząd Miasta i Gminy w Nowym Korczynie informuje, że:

1. Odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Nowy Korczyn odbiera:

P.U.H. Eco Tech Karol Wiśniewski
ul. T. Kościuszki 65c, 28-130 Stopnica
                                           
2.Odebrane od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Nowy Korczyn zmieszane odpady komunalne, odpady zielone, pozostałości z sortowania odpadów komunalnych oraz odpady komunalne segregowane przekazywane są Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Rzędowie.

Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o.
Rzędów 40,28-142 Tuczępy


3. Na terenie Miasta i Gminy Nowy Korczyn w miejscowości Grotniki Duże (na Bazie byłego Zakładu Gospodarki Komunalnej) funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Do PSZOK  można dostarczyć (bezpłatnie) wytworzone przez mieszkańców gminy Nowy Korczyn następujące rodzaje odpadów:
 a) Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 b) Chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe),
 c) Zużyte baterie i akumulatory,
 d) Zużyte opony,
 e) Przeterminowane leki,
 f) Opakowania po środkach ochrony roślin,
 g) Meble i odpady wielkogabarytowe,
 h) Odpady zielone,
 i) Odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,
 j) Papier, tworzywa sztuczne i szkło, w tym opakowania z papieru, tworzyw sztucznych i szkła.

Punkt jest czynny po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod nr tel. 690  531 051.
Ponadto na terenie gminy Nowy Korczyn organizowana jest  dwa razy w roku (kwiecień, wrzesień) zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych wystawionych na trasie odbioru przy posesji. 

4.   Odbiór zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zapewnia:

- MB Recykling Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami sp.k. w Kielcach
ul. Bartosza Głowackiego 4a/15, 25-368 Kielce.
         
- P.U.H. Eco Tech Karol Wiśniewski,
ul. T. Kościuszki 65c, 28-130 Stopnica


 

Dodaj komentarz

UWAGA!
Formularz dodawania komentarzy wymaga włączenia obsługi plikow cookies (ciasteczek), zapisywanych
i odczytywanych z Twojego urządzenia - jeśli chcesz dodać komentarz, włącz ciasteczka, odœwież stronę i spróbuj ponownie...


Nie przegap

więcej

Wydarzenia / Imprezy

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Zimowe utrzymanie dróg i chodników

Podpowiadamy, gdzie interweniować w sprawie odśnieżania dróg gminnych, powiatowych oraz wojewódzkich, a także przypominamy o tym,...