Strona startowa

Wiadomości - Aktualności

Informacja o XXXVII sesji Rady Miejskiej w Nowym Korczynie

Dodał: administrator Data: 2023-01-27 16:41:09 (czytane: 472)

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) 31 stycznia 2023 r. (wtorek) o godz. 10.00 w sali narad w Urzędzie Miasta i Gminy przy ul. Buskiej 7 XXXVII sesję Rady Miejskiej w Nowym Korczynie

Planowany porządek obrad:

1.Otwarcie sesji, sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4.Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami.

5.Podjęcie uchwał w sprawie:

a.zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2023 rok

b.zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2023 – 2032

c.przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej oraz planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Nowym Korczynie na 2023 rok

d.ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu zwracanej za dowóz dziecka niepełnosprawnego do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, szkoły podstawowej albo szkoły ponadpodstawowej

e.wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Powiatu Buskiego

f.zmiany uchwały Nr II/6/2018 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

g.zmiany uchwały Nr II/7/2018 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 

6.Zapytania i wolne wnioski.

7.Zamknięcie obrad sesji.

W myśl art. 25 ustawy o samorządzie z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 40.) zaproszenie niniejsze służy jako dowód usprawiedliwienia nieobecności w pracy

 

Dodaj komentarz

UWAGA!
Formularz dodawania komentarzy wymaga włączenia obsługi plikow cookies (ciasteczek), zapisywanych
i odczytywanych z Twojego urządzenia - jeśli chcesz dodać komentarz, włącz ciasteczka, odœwież stronę i spróbuj ponownie...


Nie przegap

więcej

Wydarzenia / Imprezy

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Zbiórka żywności dla Ukrainy

Szanowni Państwo, przypominamy że do 15 lutego trwa zbiórka żywności dla Ukrainy. Chcemy włączyć się we wspólną inicjatywę Miasta...