Strona startowa

Edukacja ekologiczna


Zadanie pn. „Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Nowy Korczyn” dofinansowane jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach – umowa dotacji nr 156/17 z 17 maja 2017 roku. Całkowity koszt  zadania wyniósł 23 354,20 zł. Kwota dotacji to 18 667,01 zł, co stanowi 79,93 % kosztów kwalifikowanych zadania.

wojewodzki_fundusz_ochrony_srodowiska.jpg