Strona startowa

Walory turystyczne


 

 planNK.jpg

Przez teren gminy przebiega zielony szlak turystyczny: Czarkowy – Stary Korczyn – Winiary – Nowy Korczyn – Strożyska – Badrzychowice – Rzegocin, długości 21 km.

Gmina leży na terenie Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego, którego osobliwością są malownicze urwiska skalne w okolicznych miejscowościach: Wiślica, Busko-Zdrój, Gorysławice, Gacki. Bogactwo przyrodnicze to różnorodność sąsiadujących ze sobą ekosystemów wodno - łąkowych występujących w dolinie rzeki Nidy oraz kserotermicznych muraw stepowych porastających wzgórza wapienne i gipsowe.

Istnieją warunki do uprawiania turystyki; kajakowej, rowerowej, pieszej, a także uprawiania wędkarstwa.