Strona startowa

Gospodarka komunalna


Zadania z zakresu gospodarki komunalnej, tzn. całokształt spraw o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspakajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych w zakresie utrzymania:
1) dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego;
2) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania odpadów komunalnych;
3) lokalnego transportu zbiorowego;
4) zieleni gminnej i zadrzewień;
realizowane są przez:
Referat Infrastruktury Technicznej, Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego

Sieć wodociągowa:
Poniedziałek – Piątek w godzinach: 7.00 – 15.00
413771003 w. 31
Awarie - stały dyżur 6.00 – 22.00
413771027
kom.  690 490 347

Kanalizacja:
Poniedziałek – Piątek w godzinach: 7.00 – 15.00
413771003 w. 3
Awarie - stały dyżur 6.00 – 22.00
kom. 690 554 358 oraz  690 504 357

Kanalizacja Grotniki Małe, Pawłów, Brzostków - kom. 690 531 344

Bieżące utrzymanie dróg:
Poniedziałek – Piątek w godzinach: 7.00 – 15.00
41 23 45 432
kom. 690 531 051

Pobieranie opłat: woda, kanalizacja, zaległości:
Poniedziałek – Piątek w godzinach: 7.00 – 15.00
413771003 w. 24

Inkasent:
kom. 690 504 357

W sprawie pytań odnośnie gospodarki odpadami:
Poniedziałek – Piątek w godzinach: 7.00 – 15.00
412345412