Strona startowa

Charakterystyka gospodarcza


Gmina Nowy Korczyn jest typowo rolnicza. Użytki rolne stanowią 76,9 %,  a ilość gospodarstw rolnych wynosi 1765. Lasy i grunty leśne stanowią  8,27 %.

Przez teren gminy przepływają dwie rzeki: Nida i Wisła, które zajmują ponad 340 ha powierzchni gminy. Znajduje się też zbiornik wodny – jezioro Wafla o powierzchni 2 ha w miejscowości Kawęczyn. Na terenie gminy istnieje wiele punktów handlowych i usługowych. Gmina słynie przede wszystkim  z uprawy fasoli; przede wszystkim jest to ,,Piękny Jaś”. Na okolicznych polach uprawia się też lawendę. Piękne położenie gminy może zaowocować rozwojem turystyki.