Strona startowa

Budowa mostu


W odległej o 80 lat przeszłości miejscowości Nowy Korczyn i Borusowa były już połączone mostem, który po zniszczeniu, zaledwie trzy tygodnie po wybudowaniu, został zastąpiony przeprawą promową, łączącą województwo małopolskie ze świętokrzyskim, funkcjonującą po dziś dzień.

Pierwszy most na Wiśle w Nowym Korczynie powstał tuż przed wybuchem II wojny światowej, kiedy to na szczeblu władz centralnych zapadła decyzja o jego budowie w obliczu zagrożenia wojennego. W 1939 roku Sztab Główny Wojska Polskiego zażądał od Ministerstwa Komunikacji budowy dodatkowo dwóch mostów: w Nowym Korczynie i Baranowie Sandomierskim. Okres organizacyjny budowy trwał od 1 do 15 lipca 1939 r. Sama budowa mostu od 15 lipca do 27 sierpnia 1939 r. Most w Nowym Korczynie składał się z 6 przęseł 34 – metrowych i 25 przęseł 16 – metrowych. Długość jego wynosiła 604 m. Do mostu po obydwóch stronach zostały wybudowane drogi dojazdowe przez powiatowe zarządy  drogowe.  Od  strony  Borusowej  wybudowano zupełnie nowy dojazd na gruntach wykupionych od właściciela dworu Bzowskich. Dojazdy do mostu były wyłożone płytami kamiennymi. Nowo wybudowany most nie postał długo w użytkowaniu, gdyż po wybuchu II wojny światowej to właśnie polskie wojsko postanowiło wysadzić most w powietrze (8 września 1939 w godzinach wieczornych), aby utrudnić przedostanie się hitlerowcom na drugi brzeg. Zniszczenie  mostu  na  Wiśle  w  Nowym Korczynie nie miało większego znaczenia strategicznego dla walczących stron. Już 9 września Niemcy zbudowali most pontonowy (obok zniszczonego) i zaczęli przerzucać swoje pododdziały  z  północnego  na  południowy  brzeg Wisły, prowadząc pościg za cofającymi się oddziałami polskimi.

[źródło: Gazeta Gręboszowska, Nr 72, Rok XIX, czerwiec 2016]

most39.png

 

Budowa mostu na Wiśle jest zwieńczeniem wspólnych starań województw o usprawnienie komunikacji między regionami. 

W 2007 roku, podczas roboczego spotkania w Starostwie Powiatowym w Dąbrowie Tarnowskiej, marszałkowie województwa małopolskiego i świętokrzyskiego podjęli decyzję o budowie mostu na Wiśle w miejscowości Borusowa. Spotkanie to zostało zorganizowane z inicjatywy ówczesnego Starosty Dąbrowskiego Wiesława Krajewskiego i Starosty Buskiego Jerzego Kolarza. 

Jesienią 2007 roku na promie w Borusowej odbyło się uroczyste podpisanie porozumienia intencyjnego między samorządami województw świętokrzyskiego i małopolskiego dotyczącego wspólnej budowy mostu na rzece Wiśle, przez ówczesnych  marszałków  województwa  małopolskiego Marka Nawarę i świętokrzyskiego Adama Jarubasa oraz Wojciecha Kozaka, członka Zarządu Województwa Małopolskiego i Zdzisława Warzałkę, wicemarszałka Województwa Świętokrzyskiego.

DSC_0062.jpg

Oba województwa wyraziły wolę wzajemnej współpracy w podejmowaniu działań na rzecz przygotowania do realizacji zadania.

W 2012 roku odbyło się posiedzenie zarządów woj. świętokrzyskiego i małopolskiego w sprawie budowy mostu. Jeden z obrazów przekazany przez Wójta Pawła Zagaję marszałkowi woj. świętokrzyskiego przedstawia drewniany most na Wiśle w 1939 r. (obraz autorstwa p. Jana Wielgusa z Nowego Korczyna).

 most_2_1.jpg

Również na promie, tym razem od strony Nowego Korczyna, 31 października 2013 roku parafowano porozumienie dotyczące wspólnej budowy mostu na Wiśle przez marszałków: województwa małopolskiego Marka Sowę i świętokrzyskiego Adama Jarubasa.

Porozumienie podpisano w obecności: Tadeusza Kowalczyka – Przewodniczącego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, Kazimierza Kotowskiego – Członka Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, Krzysztofa Dziekana i Mieczysława Sasa – radnych Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, radnych Sejmiku Województwa Małopolskiego, starostów powiatów, przewodniczących rad powiatów oraz wójtów gmin z obydwu stron Wisły: Krystyny Świętek – gm. Gręboszów oraz Pawła Zagai – gm. Nowy Korczyn.

porozumienie31_10_2013.jpg

Na mocy tego porozumienia rozpoczęły się przygotowania do zadania inwestycyjnego p.n. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko Zdrój – Nowy Korczyn – Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle”. Wybudowany 677-metrowy most zastąpi przeprawę promem, która jest teraz jedyną formą przemieszczania się pomiędzy Nowym Korczynem w tym regionie, a Borusową w Małopolsce. Ma to ogromne znaczenie nie tylko dla mieszkańców obu województw, ale także dla kierowców poruszających się tą trasą. Pozwoli znacząco przyspieszyć przejazd od Rzeszowa czy Tarnowa w kierunku Kielc i dalej, w stronę Warszawy, ułatwi także dojazd do uzdrowiska Busko-Zdrój. Z kolei dla osób podróżujących od strony świętokrzyskiej przeprawa oznacza wygodne połączenie z autostradą A4 w kierunku Krakowa i strefą aktywności gospodarczej w okolicy Tarnowa.

Kolejnym etapem było podpisane 12 kwietnia 2016 roku w Krakowie porozumienie, określające zasady współpracy pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Województwem Małopolskim w zakresie przygotowania, prowadzenia procedury przetargowej oraz realizacji wspólnej inwestycji drogowej, której elementem będzie m.in. budowa mostu na Wiśle w Nowym Korczynie. Podpisali je marszałkowie obu województw: Jacek Krupa i Adam Jarubas, Jan Maćkowiak Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego i Leszek Zegzda Członek Zarządu Województwa Małopolskiego. – To będzie najważniejsza faza wyczekiwanej od pokoleń inwestycji, która ułatwi życie mieszkańcom i spowoduje rozwój gospodarczy – podkreślał marszałek Adam Jarubas. Świętokrzyskie ma być liderem przedsięwzięcia.

gallery_63966_8-230x130_1.jpg

Budowa mostu, to wspólne zadanie obu województw, którego kosztami podzielą się po połowie. W ramach inwestycji po stronie małopolskiej zostanie również przebudowany kilkusetmetrowy fragment DW 973, prowadzący bezpośrednio do nowej przeprawy. Nieco większy zakres inwestycji zrealizuje strona świętokrzyska. Przewidziano tam bowiem budowę ronda w Nowym Korczynie na skrzyżowaniu DK 79 i DW 973 oraz wykonanie fragmentu drogi łączącej most z DK 79. Za swoją część prac inwestycyjnych oraz m.in. wykup gruntów Małopolska zapłaci ponad 27,7 mln zł, z czego ponad 23,5 mln będzie pochodzić z funduszy unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Roboty budowlane realizowane na terenie świętokrzyskiego będą kosztować Samorząd Województwa Świętokrzyskiego 28 mln zł.

16 kwietnia 2018 na promie na Wiśle, zacumowanym od strony Nowego Korczyna odbyło się uroczyste przekazanie umowy na realizację nowego mostu.

Podczas symbolicznego spotkania na granicy dwóch regionów umowę na ręce wykonawcy przekazali marszałkowie województw: małopolskiego – Jacek Krupa i świętokrzyskiego – Adam Jarubas. Udział w uroczystości wzięli także wicemarszałkowie: małopolski Stanisław Sorys i świętokrzyski Jan Maćkowiak. Obecni też byli: szef PSL Władysław Kosiniak - Kamysz, oraz radni obu województw i przedstawiciele lokalnych samorządów. Za realizację tej inwestycji odpowiada Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o. z Zawiercia.

Jak podkreślali włodarze obu województw, budowa mostu na Wiśle to ukoronowanie długich starań, aby realizacja tej inwestycji stała się faktem.

Na tę inwestycję czekali mieszkańcy dwóch województw: małopolskiego i świętokrzyskiego. Po 80 latach prom łączący Borusową w gminie Gręboszów z Nowym Korczynem zniknie z Wisły. Pod koniec 2020 roku zastąpi go 677-metrowy most na DW 973 spinający dwa brzegi Wisły. Powstanie jezdnia o szerokości 7 metrów i dwa pasy ruchu. Z myślą o pieszych i rowerzystach, wzdłuż mostu powstaną chodniki i ścieżka rowerowa.

przekazanie_umow2018.jpg


most2018_1.jpg 


Galeria zdjęć z poszczególnych etapów budowy mostu

 

normal_budowa_mostu_2019_08.jpg  Inauguracja budowy mostu - 20 marzec 2019 r.

DJI_0253_res_mini.jpg  Marzec 2019

DJI_0449_800._mini.jpg  Sierpień 2019

DJI_0513_800_mini.jpg  Październik 2019

DJI_0548_800_mini.jpg  Grudzień 2019

DJI_0040_800_mini.jpg  Marzec 2020

DJI_0045_800_mini.jpg  Maj 2020

DJI_0035_800_mini.jpg  Lipiec 2020

DJI_0143_fb_800_mini.jpg  Sierpień 2020

DJI_0163_fb_800_mini.jpg  Wrzesień 2020

DJI_0187_fb1080_miniatura.jpg Październik 2020

DJI_0208_1080_fb_miniatura.jpg Listopad 2020